ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA

 1. Pavao Kordić, Kučište 97 – PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
 2. Ivan Đurđević, Joze Ivakića 4
 3. Hrvoje Brkić, J.J.Strossmayera 56
 4. Danijel Jakobović, Đakovačka ulica 35
 5. Ivan Petričević, J.J.Strossmayera 103
 6. Bernarda Šrajer, J.J.Strossmayera 138
 7. Jurica Cvitković, J.J.Strossmayera 60
 8. Damir Križanac, J.J.Strossmayera 19
 9. Stjepan Purkić, Josipa Kozarca 36
 10. Zdenko Petričević, J.J.Strossmayera 64
 11. Vlado Mikić, Kučište 23

Prijava za prisustvovanje sjednici Općinskog vijeća Općine Vođinci

Skip to content