Odluku o vrijednosti boda komunalne naknade pogledati ovdje.