Odluka o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanja komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova 26.11.2015.godine

Izmjena Odluke o kriterijima za ocjenjivanje službenika i namještenika i načinu provođenja ocjenjivanja

odluka o II. izmjenama i dopunama programa socijalne skrbi

Odluka o izradi UPU naselja Vođinci

Odluka o izradi III. izmjena i dopuna PPUO VOĐINCI

Izmjene odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Vođinci

Odluka o grobljima općina Vođinci

Odluka o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanja komunalne djelatnosti 26.04.2016.godine

Odluka o zakupu javnih površina za postavljanje privremenih objekata