Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Vođinci za 2016.godinu

Opći dio

Posebni dio