Ciljane Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Vođinci knjiga 1.

Ciljane Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Vođinci knjiga 2.

Odluka o donošenju Ciljanih izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Vođinci