Općina Vođinci, J.J.Strossmayera 198, Vođinci

Jedinstveni upravni odjel Općine Vođinci

Ružica Šuker, dipl.iur. – pročelnica; tel: 032/205-121

Ivana Becić, mag.oec. – referentica; tel:032/205-452