Strategija razvoja Općine Vođinci 2016-2021. godine

Odluka o usvajanju Strategije razvoja Općine Vođinci 2016-2021.godine