Procedura obračuna i naplate prihoda Općine Vođinci

PROCEDURA  ZAPRIMANJA RAČUNA, NJIHOVE PROVJERE