Odluka o raspolaganju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine Vođinci

Odluka o raspolaganju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine Vođinci