Općina Vođinci, J.J.Strossmayera 198, Vođinci

Općinski načelnik 

Martin Kordić  ( HKS)

Kontakt tel:032/205-448

Mobitel:098/761-970

Rad sa strankama: srijedom od 09-12 h

Zamjenik općinskog načelnika – Tomislav Božić