Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Vođinci za 2017.godinu

Odluka o usvajanju Proračuna Općine Vođinci za 2017.godinu i projekcije za 2018. i 2019.godinu

Plan razvojnih programa Općine Vođinci za razdoblje od 2017. do 2019.godine

Projekcija proračuna – Opći dio

Projekcija proračuna – Posebni dio

Proračun za 2017.godinu – Opći dio

Proračun za 2017.godinu – Posebni dio