Odluka o raspoređivanju sredstava proračuna Općine Vođinci namijenjenih godišnjem financiranju političkih stranaka i članova s liste gurpe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Vođinci