Odluka o povjeravanju komunalnih poslova – održavanje javne rasvjete na području Općine Vođinci

Odluka o povjeravanju komunalnih poslova – održavanje javne rasvjete na području Općine Vođinci