Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Vođinci za 2015. godinu

Realizacija proračuna 2015. – opći dio

Realizacija proračuna 2015. – posebni dio