Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2016.godinu

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Vođinci za 2015. godinu