Bilanca 2016.

Bilješke za razdoblje 01.01.-31.12.2016.

Izvještaj o obvezama 2016

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima 2016

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza 2016

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji 2016

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

 

Bilanca 2015.

Bilješke 2015.

Izvještaj o obvezama 2015.

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima 2015.

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza 2015.

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji 2015.

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 2015.