Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Vođinci za 2014.

Opći dio

Posebni dio