Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Vođinci za 2017.

Posebni dio

Opći dio