Registar korisnika sponzorstva i donacija koje su dodijeljene od 01.01. do 31.12.2015.godine

Registar ostalih ugovora od 01.01. do 31.12.2015.godine

Registar ugovora bagatelne nabave od 01.01. do 31.12.2015.godine

Ugovori o javnoj nabavi i okvirni sporazumi od 01.01. do 31.12.2015.godine – nema

Plan nabave roba, radova i usluga za 2016. godinu

Plan nabave roba, radova i usluga za 2017.godinu

Registar korisnika sponzorstva i donacija koje su dodijeljene od 01.01.do 31.12.2016. godine

Registar ostalih ugovora od 01.01. do 31.12.2016. godine

Registar ugovora bagatelne nabave od 01.01. do 31.12.2016. godine

Ugovori o javnoj nabavi i okvirni sporazumi od 01.01. do 31.12.2016.godine – nema