Dječji vrtić Mladost Vođinci

Braće Radića 63

Vođinci

Kontakt tel:032/205-020

Ravnateljica:Ružica Sambol

 

Bilanca vrtić 2015.

Bilješke vrtić 2015.

Izvještaj o obvezama vrtić 2015.

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima vrtić 2015.

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza vrtić 2015.

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji vrtić 2015.

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika vrtić 2015.

Tablice kredita, zajmova vrtić 2015.