Lokalni izbori 2017.godine

Čestitka župana Bože Galić na ostvarenim rezultatima na lokalnim izborima

Konačni rezultati izbora 2017. – načelnik Općine Vođinci

Konačni rezultati izbora 2017. – vijeće Općine Vođinci

 

Rezultati izbora za članove općinskog vijeća Općine Vođinci

Rezultati izbora za općinskog načelnika Općine Vođinci

 

Zbirna lista pravovaljanih kandidatura za izbor Općinskog načelnika Općina Vođinci

Zbirna lista pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članova Općinskog vijeća Općine Vođinci

Uputa za postupak kandidiranja