Archive For The “Natječaji” Category

Projekt “Zaželi” Opis poslova i podaci o plaći

Projekt “Zaželi” Opis poslova i podaci o plaći

  Opis poslova i podaci o plaći Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti Opći uvjeti koji se primjenjuju na projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u fin.raz.2014-2020 Upute za korisnike sredstava

O G L A S za prijam u radni odnos – voditelj/ica projekta “Zaželi”

O G L A S za prijam u radni odnos – voditelj/ica projekta “Zaželi”

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINA VOĐINCI KLASA: 112-03/17-01/02 URBROJ: 2188/14-17-02 Vođinci,21.11.2017. Na temelju članka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08 i 61/11), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vođinci objavljuje O G L A S za prijam u radni odnos u…

Oglas za radno mjesto

Oglas za radno mjesto

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINA VOĐINCI KLASA: 112-03/17-01/01 URBROJ: 2188/14-17-02 U Vođincima, 06.11.2017. Na temelju članka 8. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08 i 61/11), načelnik Općine Vođinci objavljuje O G L A S za prijam u službu u Jedinstveni upravni…

Natječaj za stručno osposobljavanje bez zasnivanje radnog odnosa, DV “Mladost” Vođinci

Natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa DV MLADOST Vođinci

OBAVIJEST KANDIDATIMA

OBAVIJEST KANDIDATIMA

U svezi pisanog testiranja održanog 27.08.2015. u 8.00 h,a vezano za prijam u službu referenta u Jedinstveni upravni odjel Općine Vođinci , obavještavamo kandidate koji su prisustvovali testiranju o ostvarenim bodovima. Pogledaj ovdje.

OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE IZ NATJEčAJA

  U svezi natječaja objavljenog dana 12.kolovoza 2015. godine u Narodnim novinama broj 88/15 za  prijam u službu referenta na neodređeno vrijeme u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vođinci, obavještavamo sljedeće  kandidate koji su ispunili formalne uvjete iz natječaja: 

Obavijest

Obavijest

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08 i 61/11), pročelnica Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Vođinci raspisuje NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto: –referent u Općini Vođinci – Jedinstveni upravni odjel – (1 izvršitelj/ica), uz probni rad od…

Go Top