Archive For The “Natječaji” Category

Natječaj za stručno osposobljavanje bez zasnivanje radnog odnosa, DV “Mladost” Vođinci

Natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa DV MLADOST Vođinci

OBAVIJEST KANDIDATIMA

OBAVIJEST KANDIDATIMA

U svezi pisanog testiranja održanog 27.08.2015. u 8.00 h,a vezano za prijam u službu referenta u Jedinstveni upravni odjel Općine Vođinci , obavještavamo kandidate koji su prisustvovali testiranju o ostvarenim bodovima. Pogledaj ovdje.

OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE IZ NATJEčAJA

  U svezi natječaja objavljenog dana 12.kolovoza 2015. godine u Narodnim novinama broj 88/15 za  prijam u službu referenta na neodređeno vrijeme u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vođinci, obavještavamo sljedeće  kandidate koji su ispunili formalne uvjete iz natječaja: 

Obavijest

Obavijest

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08 i 61/11), pročelnica Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Vođinci raspisuje NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto: –referent u Općini Vođinci – Jedinstveni upravni odjel – (1 izvršitelj/ica), uz probni rad od…

Go Top