arhiva iz kategorije : Natječaji

Natječaj za stručno osposobljavanje bez zasnivanje radnog odnosa, DV “Mladost” Vođinci

Natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa DV MLADOST Vođinci

OBAVIJEST KANDIDATIMA

U svezi pisanog testiranja održanog 27.08.2015. u 8.00 h,a vezano za prijam u službu referenta u Jedinstveni upravni odjel Općine Vođinci , obavještavamo kandidate koji su prisustvovali testiranju o ostvarenim bodovima.

Pogledaj ovdje.

OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE IZ NATJEčAJA

 

U svezi natječaja objavljenog dana 12.kolovoza 2015. godine u Narodnim novinama broj 88/15 za  prijam u službu referenta na neodređeno vrijeme u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vođinci, obavještavamo sljedeće  kandidate koji su ispunili formalne uvjete iz natječaja: 

Obavijest

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08 i 61/11), pročelnica Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Vođinci raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto:

–referent u Općini Vođinci
– Jedinstveni upravni odjel – (1 izvršitelj/ica), uz probni rad od 3 mjeseca.