Archive For The “Općina” Category

OBAVIJEST KANDIDATIMA – RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI – “PROJEKT ZAŽELI”

OBAVIJEST KANDIDATIMA – RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI – “PROJEKT ZAŽELI”

Obavijest kandidatima radnica za pomoć u kući Zaželi

JAVNI POZIV ZA PROJEKT “PROJEKT ZAŽELI U OPĆINI VOĐINCI”

JAVNI POZIV ZA PROJEKT “PROJEKT ZAŽELI U OPĆINI VOĐINCI”

JAVNI POZIV

OBAVIJEST KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA OGLAS ZA RADNO MJESTO VODITELJ/ICA PROJEKTA “ZAŽELI”

OBAVIJEST KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA OGLAS ZA RADNO MJESTO VODITELJ/ICA PROJEKTA “ZAŽELI”

Obavijest kandidatima

ADVENT U VOĐINCIMA – 3. BOŽIĆNI SAJAM

ADVENT U VOĐINCIMA – 3. BOŽIĆNI SAJAM

Božićni sajam    

PROJEKT “ZAŽELI” U OPĆINI VOĐINCI

PROJEKT “ZAŽELI” U OPĆINI VOĐINCI

  PROJEKT  ZAŽELI U OPĆINI VOĐINCI Općina Vođinci dobila je još jedan projekt koji će biti financiran od strane Europske unije u sklopu ESF Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014-2020. Ministarstvo rada i mirovinskog sustava kao Upravljačko tijelo u postupku odabira projekata u okviru trajnog Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Zaželi-Program zapošljavanja žena „ donijelo…

Projekt “Zaželi” Opis poslova i podaci o plaći

Projekt “Zaželi” Opis poslova i podaci o plaći

  Opis poslova i podaci o plaći Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti Opći uvjeti koji se primjenjuju na projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u fin.raz.2014-2020 Upute za korisnike sredstava

O G L A S za prijam u radni odnos – voditelj/ica projekta “Zaželi”

O G L A S za prijam u radni odnos – voditelj/ica projekta “Zaželi”

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINA VOĐINCI KLASA: 112-03/17-01/02 URBROJ: 2188/14-17-02 Vođinci,21.11.2017. Na temelju članka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08 i 61/11), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vođinci objavljuje O G L A S za prijam u radni odnos u…

Polugodišnji izvještaj

Polugodišnji izvještaj

Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Vođinci za 2017. Opći dio Posebni dio

Oglas za radno mjesto

Oglas za radno mjesto

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINA VOĐINCI KLASA: 112-03/17-01/01 URBROJ: 2188/14-17-02 U Vođincima, 06.11.2017. Na temelju članka 8. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08 i 61/11), načelnik Općine Vođinci objavljuje O G L A S za prijam u službu u Jedinstveni upravni…

Obavijest o proglašenju elementarne nepogode – suša

Obavijest o proglašenju elementarne nepogode – suša

Obavijest – elementarna nepogoda (suša)

Go Top