Mole se žene zainteresirane za rad na projektu Zaželi II.faza da se jave u Općinu Vođinci ili na brojeve telefona:

032/205-452 ili 032/205-121

Skip to content