OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na projektu “LAGodan život”-ZAŽELI

LAG Bosutski niz raspisuje oglas za prijem u radni odnos 6 radnica s područja Općine Vođinci

na određeno vrijeme od 6 mjeseci

za obavljanja poslova na projektu “LAGodan život”.

Više o projektu možete pročitati na linku:

Javni poziv na prijem u radni odnos na određeno vrijeme na projektu  „LAGodan život“ – Zaželi- faza III.

Oglas-za-zaposljavanje-zena-UP.02.1.1.16.0088-(Općina Vođinci)

Prijavnica-UP.02.1.1.16.0088

Obavijest: EU projekt “Humanitarni paket za Slavoniju i Pounje 3” – podnošenje zahtjeva

Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci provodi novi EU projekt pod nazivom “Humanitarni paket za Slavoniju i Pounje 3”.

Ciljane skupine projekta su:

 1. osobe starije od 65 godina u samačkom ili dvočlanom kućanstvu s prosječnim mjesečnim primanjima do 1.500,00 kn, odnosno do 2.000,00 kn za dvočlano kućanstvo;
 2. samohrani roditelji s ukupnim primanjima u kućanstvu nižim od iznosa bruto minimalne plaće u RH (4.250,00 kn);
 3. obitelji s troje ili više djece s mjesečnim primanjima ukupno nižim od 7.052,00 kn,
 4. iznimno, samci ili obitelji s jednim ili više zaposlenih od kojih nitko nije dobio plaću u razdoblju dužem od tri (3) mjeseca, ostali nezaposleni ili zaposleni bez ili blokiranih primanja, te samci i obitelji koji zbog različitih razloga ne mogu zadovoljiti osnovne životne potrebe i privremeno su u problemu.

Sve osobe koje ispunjavaju kriterije navedenih ciljanih skupina pozivaju se da dostave popunjenu i propisanu potrebnu dokumentaciju Gradskom društvu Crvenoga križa Vinkovci, Trg bana Josipa Šokčevića 1, 32 100 Vinkovci.

Potrebna dokumentacija i propisani obrasci:

GDCK Vinkovci Privola za GDPR

GDCK Vinkovci za Općinu Vođinci najava EU projekta FEAD IV

GDCK Vinkovci Zahtjev za humanitarnu pomoć i Izjava o zajedničkom kućanstvu

NAPOMENA: Svi korisnici zajamčene minimalne naknade svoje će pakete dobiti putem GDCK Vinkovci i ne moraju podnositi navedeni zahtjev.

Proglašenje prirodne nepogode suše

Zbog velikih materijalnih šteta na poljoprivredi odnosno ratarskim i povrtlarskim kulturama proljetne sjetve te dugogodišnjim nasadima nastalih od 1. lipnja 2022. godine do 31. kolovoza 2022. godine kao posljedica suše i ekstremno visokih temperature, župan Vukovarsko-srijemske županije dana 6. rujna 2022. godine donio je Odluku o proglašenju elementarne nepogode suše za područje Vukovarsko-srijemske županije.

Šteta se prijavljuje od 07. rujna 2022. do zaključno 14. rujna 2022. godine u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vođinci svaki radni dan u vremenu od 9:00 do 14:00 sati.

 

Za prijavu potrebna je sljedeća dokumentacija:

 • Ispunjen obrazac PN,
 • Ispunjen obrazac Izjave o osiguranju,
 • Ispunjen obrazac Privole,
 • Preslika osobne iskaznice, OIB,
 • IBAN račun,
 • dokaz o prijavi potpore za 2022. godinu APPRRR-u – preslika lista A i B Zahtjeva za potporu,
 • Po potrebi i dodatnu dokumentaciju (fotografije i sl.)

Obavijest o podnošenju prijava štete od prirodne nepogode

Obrazac PN

Izjava o osiguranju

Obrazac privola

Odluka župana o proglašenju prirodne nepogode suše

Javni radovi 2022.godine

Na temelju članka 35. Zakona o tržištu rada („Narodne novine“ broj 118/18, 32/20 i 18/22), u okviru Mjera aktivnog zapošljavanja u 2022. godini – Javnog rada, iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, općinski načelnik Općine Vođinci, dana 29. travnja 2022. godine, objavljuje

JAVNI POZIV

za prijavu kandidata za program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Programu javnog rada na području Općine Vođinci

Predmet Javnog poziva: Prijem u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 6 (šest) mjeseci radi provedbe Programa javnog rada kroz Mjeru javnog rada uz financiranje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Naziv radnog mjesta: RADNIK/CA NA UREĐENJU OKOLIŠA

 

Broj izvršitelja: 2 (dvije) osobe

 

Radno  vrijeme: puno radno vrijeme

Razina obrazovanja: osobe bez obrazovanja (bez kvalifikacije), završena osnovna škola, završena srednja škola u trajanju tri ili četiri godine

Opis poslova: uređenje zelenih površina na području općine Vođinci

Radno iskustvo nije potrebno.

Riječi i pojmovi u ovom javnom pozivu koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, neovisno u kojem rodu su navedeni.

Ciljane skupine:

 1. Osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada, bez obzira na duljinu prijave u Evidenciji:
 • roditelji sa 4 i više malodobne djece,
 • roditelji djece s teškoćama u razvoju,
 • roditelji djece oboljele od malignih bolesti,
 • roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja,
 • osobe s invaliditetom,
 • žrtve trgovanja ljudima,
 • žrtve obiteljskog nasilja,
 • azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji,
 • liječeni ovisnici o drogama,
 • povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva,
 • osobe uključene u probaciju,
 • pripadnici romske nacionalne manjine,
 • beskućnici/e,
 • hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva
 • Osoba ne može ponovno biti uključena u mjeru javnog rada 12 (dvanaest) mjeseci nakon prestanka trajanja mjere javnog rada za tu osobu.

Osobe koje se prijavljuju na Javni poziv moraju priložiti sljedeću dokumentaciju:

 

-zamolbu za posao

-presliku važeće osobne iskaznice ili putovnice

-dokaz o završenom obrazovanju (preslika svjedodžbe) osim kod osoba bez završene škole -potvrdu (uvjerenje) o vremenu prijave u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (ne stariju od dana objave ovog Javnog poziva)

-potvrdu o radnom stažu  Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariju od dana objave ovog Javnog poziva)

dokaz o ispunjavanju jednog od uvjeta posebnog statusa iz točke 1. ciljanih skupina ovog Javnog poziva (osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada, bez obzira na duljinu prijave u Evidenciji)

 

Pisane prijave na Javni poziv, sa traženim prilozima, podnose se osobnom predajom na adresu Općina Vođinci, Vođinci, J.J.Strossmayera 198 u roku od 8 (osam) dana od dana objave Javnog poziva na internet stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s naznakom „Prijava na  javni poziv za javne radove“.

 

Pisane prijave na Javni poziv sa traženim prilozima predaju se najkasnije do 09.05.2022.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Ovaj Javni poziv će biti objavljen na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici Općine Vođinci www.vodjinci.hr te oglasnoj ploči Općine Vođinci.

OPĆINSKI NAČELNIK

Martin Kordić

Responsive WordPress Theme Freetheme wordpress magazine responsive freetheme wordpress news responsive freeWORDPRESS PLUGIN PREMIUM FREE Download theme freeDownload html5 theme free - HTML templates Free Null24 Skip to content