• OBAVIJEST KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA OGLAS ZA RADNO MJESTO VODITELJ/ICA PROJEKTA “ZAŽELI”

   OBAVIJEST KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA OGLAS ZA RADNO MJESTO VODITELJ/ICA PROJEKTA “ZAŽELI”

   Obavijest kandidatima...

   December 05, 2017
  • ADVENT U VOĐINCIMA – 3. BOŽIĆNI SAJAM

   ADVENT U VOĐINCIMA – 3. BOŽIĆNI SAJAM

   Božićni sajam    ...

   November 30, 2017
  • PROJEKT “ZAŽELI” U OPĆINI VOĐINCI

   PROJEKT “ZAŽELI” U OPĆINI VOĐINCI

     PROJEKT  ZAŽELI U OPĆINI VOĐINCI Općina Vođinci dobila je još jedan projekt koji će biti financiran od strane Europske unije u sklopu ESF Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014-2020. Ministarstvo rada i mirovin...

   November 29, 2017
  • OBAVIJEST KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA OGLAS ZA RADNO MJESTO VODITELJ/ICA PROJEKTA “ZAŽELI”

   OBAVIJEST KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA OGLAS ZA RADNO MJESTO VODITELJ/ICA PROJEKTA “ZAŽELI”

   Obavijest kandidatima...

   December 05, 2017
  • ADVENT U VOĐINCIMA – 3. BOŽIĆNI SAJAM

   ADVENT U VOĐINCIMA – 3. BOŽIĆNI SAJAM

   Božićni sajam    ...

   November 30, 2017
  • PROJEKT “ZAŽELI” U OPĆINI VOĐINCI

   PROJEKT “ZAŽELI” U OPĆINI VOĐINCI

     PROJEKT  ZAŽELI U OPĆINI VOĐINCI Općina Vođinci dobila je još jedan projekt koji će biti financiran od strane Europske unije u sklopu ESF Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014-2020. Ministarstvo rada i mirovin...

   November 29, 2017
  • Projekt “Zaželi” Opis poslova i podaci o plaći

   Projekt “Zaželi” Opis poslova i podaci o plaći

     Opis poslova i podaci o plaći Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti Opći uvjeti koji se primjenjuju na projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u fin.raz.2014-2020 Upute za korisnike sredstav...

   November 29, 2017
  • O G L A S za prijam u radni odnos – voditelj/ica projekta “Zaželi”

   O G L A S za prijam u radni odnos – voditelj/ica projekta “Zaželi”

   REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINA VOĐINCI KLASA: 112-03/17-01/02 URBROJ: 2188/14-17-02 Vođinci,21.11.2017. Na temelju članka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područn...

   November 23, 2017
  • Oglas za radno mjesto

   Oglas za radno mjesto

   REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINA VOĐINCI KLASA: 112-03/17-01/01 URBROJ: 2188/14-17-02 U Vođincima, 06.11.2017. Na temelju članka 8. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i podr...

   November 08, 2017
  • OBAVIJEST KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA OGLAS ZA RADNO MJESTO VODITELJ/ICA PROJEKTA “ZAŽELI”

   OBAVIJEST KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA OGLAS ZA RADNO MJESTO VODITELJ/ICA PROJEKTA “ZAŽELI”

   Obavijest kandidatima...

   December 05, 2017
  • Odluke općinskog vijeća

   Odluke općinskog vijeća

   Izmjena Odluke o kriterijima za ocjenjivanje službenika i namještenika i načinu provođenja ocjenjivanja odluka o II. izmjenama i dopunama programa socijalne skrbi Odluka o izradi III. ID PPUO VOĐINCI Odluka o izradi UPU naselja Vođinci Odluka o...

   December 03, 2015
  • Plan razvojnih programa općine vođinci za razdoblje od 2016. do 2018. g

   Plan razvojnih programa općine vođinci za razdoblje od 2016. do 2018. g

   Plan razvojnih programa općine vođinci za razdoblje od 2016. do 2018. g...

   December 03, 2015
  • Polugodišnji izvještaj

   Polugodišnji izvještaj

   Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Vođinci za 2017. Opći dio Posebni dio...

   November 14, 2017
  • Proračun općine Vođinci

   Proračun općine Vođinci

   Poštovani, ovdje možete pogledati sve vezano uz proračun za 2016. Projekcija – Posebni dio Projekcija – Opći dio Proračun – Opći dio Proračun – Posebni dio Odluka o usvajanju proračuna za 2016 i projekcije za 2017. i 2...

   December 03, 2015
Go Top